For medlemmer
Innkjøpsportalen
Annonsering
Om nettstedet
Facebook
Kontakt oss

 

Søk i nettstedet

Søk i PubMed

 


Nettredaktør:
Manuellterapeutenes Servicekontor
Telefon +(47) 22 60 17 00
Utskriftsvennlig versjon
Manipulasjon med placeboeffekt
25. august 2017
yay-455999[1].jpgDisputas om effekt av manipulasjon i behandlingen av migrenepsienter.
 

Skrevet av


Kiropraktor og fysioterapeut Aleksander Chaibi forsvarer sin doktoravhandling «Chiropractic spinal manipulative therapy for migraine» 29. august i Oslo.

Sammen med en norsk forskergruppe har han undersøkt effekten av manipulasjonsbehandling for migrenepasienter. Chaibi har tidligere funnet at pasienter rekruttert primært fra tertiærhelsetjenesten, får redusert antall dager med migrene ved manipulasjonsbehandling av ryggsøylen. Forskergruppen har også, som den første i verden, forsøkt å beregne placeboeffekten av slik behandling. For å få dette til har gruppen utviklet en ny placebo-intervensjon for å kunne kvantifisere en eventuell placeboeffekt. Dette er innovativt da tidligere studier ikke har kunne kvantifisere placeboeffekten ved hjelp av et tre-armet design.

Resultatene viste tilnærmet lik effekt på migrenedager, varighet og hodepine indeks (kombinert dager, varighet og intensitet) for manipulasjons- og placebogruppen ved alle tidspunkter, inkludert 12 måneders oppfølging. Sammenlignet med kontroll som fortsatte sin medikamentelle behandling hos nevrolog, var det tydelig forbedring i aktiv- og i placebogruppe i forhold til ingen endring i kontrollgruppen.

Blindingen ble opprettholdt gjennom hele studieforløpet. Placeboeffekten ved manipulasjonsbehandling for migrenepasienter var marginalt høyere i forhold til farmakologiske migrenestudier, hvor placeboeffekten ofte ligger rundt 30 prosent. Noen få, milde og forbigående bivirkninger som omhandlet lokal ømhet og trøtthet på behandlingsdagen ble rapportert hos ca. 10 prosent, men ingen alvorlige bivirkninger ble rapportert.
Selv om forskerne konkluderer med at effekten trolig skyldes placeboeffekt, kan den vurderes i situasjoner hvor man ikke tåler eller er kontraindikert for akutte og/eller profylaktiske migrenemedisiner, eller ønsker å avstå av andre grunner.

Les om Aleksander Chaibis disputas på Universitetet i Oslos hjemmesider….
Studieprotokoll «Chiropractic spinal manipulative therapy for migraine: a study protocol of a single-blinded placebo-controlled randomised clinical trial» BMJ Open
Tidligere
sak på manuellterapi.no

Manuellterapeuter som behandler kjeveledd
kjevesmerte_60px.jpg
Her finner du oversikt over manuellterapeuter som har fullført kurs i undersøkelse og behandling av temporomandibulær dysfunksjon, TMD (kjeveleddproblemer).
 Les mer
Dette er manuellterapi
video_bilde.jpg

Se informasjonsfilm om manuellterapi.


 Les mer

Finn manuellterapeut
manuell_norgeskart_80px.jpg
Oversikt over manuellterapeuter i Norge. Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelett.
 Les mer
Manuellterapeuter som behandler barn
aa_barn.jpg
Manuellterapeuter behandler barn med forstyrrelser i muskel- og skjelettapparatet, for eksempel asymmetri. Her er oversikt over manuellterapeuter som har tilleggsutdanning i undersøkelse og behandling av barn.
 Les mer
Til toppen av siden
Aktuelt